podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017

Opodatkowanie gruntów wydzielonych pod drogi publiczne

Grunty (należące do osoby prawnej) wydzielone pod drogi publiczne oraz ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod drogi publiczne nie mogą zostać wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca to osoba prawna posiadająca na terenie miasta nieruchomości gruntowe. Na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Nieruchomości z jego gruntów wydzielone zostały grunty pod drogi publiczne oraz przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg publicznych.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wskazane nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych, czy też powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych.

W opinii spółki zwolnione z opodatkowania są grunty zajęte pod pasy drogowe (tj. wydzielone liniami granicznymi grunty wraz z przestrzenią nad i pod ich powierzchnią, w których zlokalizowane są droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą) dróg publicznych (tj. dróg zaliczonych na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie lub w przepisach szczegółowych). Ponadto spółka uznała, że de facto utraciła uprawnienia właścicielskie nie uzyskując żadnej rekompensaty.

Zatem w jej opinii omawiane grunty powinny zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta Poznania uznał za nieprawidłowe stanowisko zaprezentowane przez spółkę. Wskazał on, że w myśl art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Wskazał on, że podział nieruchomości należącej do spółki dokonany został poprzez czynność prawną przeprowadzoną z urzędu przez kompetentny w tym zakresie organ administracyjny, której skutkiem jest fakt pozostawania prawa własności podzielonej nieruchomości przy obecnym właścicielu. Konsekwencją takiego stanu faktycznego sprawy jest fakt, że właściciel nieruchomości nadal jest zobligowany do uiszczenia podatku od nieruchomości, pomimo iż nie może on dowolnie dysponować swoją nieruchomością. Nie ma tu również podstaw do skorzystania ze zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości.

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2017 r.)

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60