podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Opłata klimatyczna pobierana od osób fizycznych w ewidencji księgowej inkasenta

Prowadzimy pensjonat w nadmorskiej miejscowości i jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłaty klimatycznej. Za inkaso otrzymujemy od gminy wynagrodzenie. Jak zaksięgować powyższe zdarzenia?

Zasady ustalania i poboru opłaty klimatycznej

Regulacje dotyczące poboru opłaty miejscowej, inaczej zwanej opłatą klimatyczną, zawarte są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). Rada gminy, w myśl tej ustawy, może wprowadzić taką opłatę w drodze uchwały. Opłata miejscowa pobierana jest - za każdą rozpoczętą dobę pobytu - od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach:

 • posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
   
 • znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, a także nałożyć obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz określić szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej. Inkasentami opłaty klimatycznej mogą być podmioty posiadające obiekty turystyczne. Przykładowo mogą to być właściciele ośrodków wypoczynkowych czy kwater prywatnych.

Ważne jest, aby pamiętać, iż opłata miejscowa nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych, bowiem nie stanowi ona sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Nie wystawia się w tym przypadku faktur z VAT. Inaczej jest jednak z rozrachunkami pomiędzy inkasentem i gminą. Czynność poboru opłaty miejscowej, za którą jednostka otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji od zainkasowanych wpływów stanowi świadczenie usług na rzecz gminy i podlega opodatkowaniu VAT. Czynność tę jednostka powinna zatem udokumentować fakturą z wykazanym VAT.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty miejscowej nie pobiera się od:

 • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
   
 • osób przebywających w szpitalach,
   
 • osób niewidomych i ich przewodników,
   
 • podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,
   
 • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej,
   
 • osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa.
Opłata klimatyczna w księgach inkasenta (pensjonatu)

Pobraną opłatę klimatyczną oraz jej wpłatę do gminy w księgach rachunkowych właściciela pensjonatu (inkasenta) można ująć następująco:

   1) przyjęcie od osoby fizycznej do kasy opłaty klimatycznej:
         - Wn konto 10 "Kasa",
         - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
            (w analityce: Rozrachunki z gminą z tytułu opłaty klimatycznej),
   2) wpłata do kasy gminy wpływów z tytułu pobranej opłaty klimatycznej
       (kwota pomniejszona o wartość prowizji - wynagrodzenie za inkaso):
         - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
            (w analityce: Rozrachunki z gminą z tytułu opłaty klimatycznej),
         - Ma konto 10 "Kasa",
   3) przychód z tytułu świadczenia usług na rzecz gminy:
      a) kwota brutto pobranej prowizji (procent od wartości
           zainkasowanych wpływów):
         - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
           (w analityce: Rozrachunki z gminą z tytułu opłaty klimatycznej),
      b) kwota VAT należnego ustalona metodą "w stu":
         - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
           z tytułu VAT należnego",
      c) kwota netto prowizji:
         - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60