podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017

Zmiany w odpowiedzialności współwłaścicieli za zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2017 r., pod poz. 1282, opublikowano ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Celem tej nowelizacji jest takie ukształtowanie przepisów ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości lub leśnego.

Z dotychczasowych przepisów wynikało, że podmiot będący współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z gminą lub Skarbem Państwa jest zobowiązany w praktyce do zapłaty podatku liczonego od całej nieruchomości - a więc w istocie do zapłaty także za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku zapłaty podatku. Przykładowo - jeśli np. spółdzielnia mieszkaniowa, będąca współwłaścicielem gruntu wspólnie z gminą, miała zapłacić podatek od nieruchomości liczony od całej powierzchni, to de facto musieli go zapłacić mieszkańcy w swoim czynszu. Także koszty obsługi prawnej postępowania sądowego prowadzonego przed sądem administracyjnym w przypadku odmowy opłacenia takiego podatku przez spółdzielnię musiały być pokryte przez mieszkańców. Celem nowej regulacji jest więc wyeliminowanie z praktyki takich zjawisk.

Dlatego do art. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) dodano ust. 7, w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) do art. 3 dodano ust. 6, a w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.) w art. 2 dodano ust. 5 w podobnym brzmieniu. Wynika z nich, że zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe (w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym) nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych od podatku rolnego (od nieruchomości, leśnego) albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi rolnemu (od nieruchomości, leśnemu) oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 14 lipca br.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60