podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017

Posiadanie samoistne a podatek od nieruchomości

Spółdzielnia Kółek Rolniczych zarejestrowana w KRS jest posiadaczem samoistnym nieruchomości będącej własnością organizacji Kółko Rolnicze. Spółdzielnia w 2015 r. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Spółka posiada znaczne zaległości w zakresie opłacania podatku od nieruchomości. Co powinna zrobić?

Co do zasady, obowiązek regulowania podatku od nieruchomości obciąża jej właściciela czy też użytkownika wieczystego (osobę fizyczną, osobę prawną, inną jednostkę organizacyjną). Jednakże zdarzają się sytuacje, gdy przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym. W takim to przypadku podatnikiem jest nie właściciel, ale właśnie ten posiadacz. Stanowi o tym art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). Przypominamy, że posiadacz samoistny to ten, kto właścicielem nie jest, ale włada rzeczą w taki sposób, jakby właścicielem był.

Jeśli zaś chodzi o kwestię powstałych zaległości w zakresie podatku od nieruchomości, to podatnik może wystąpić z prośbą o:

1) odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź odsetek określonych w decyzji o zaległych podatkach,

3) umorzenie w całości bądź w części zaległości podatkowych czy odsetek za zwłokę.

Co istotne, na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), organ podatkowy może, na wniosek, dokonać umorzenia zaległości podatkowej. Z tym, że wniosek o umorzenie zaległości podatkowej musi być podyktowany ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Organem właściwym, do którego podatnik powinien złożyć wniosek, jest organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości. Uprawnienie w tym zakresie przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Tak wynika z art. 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od decyzji wydanej przez organ podatkowy podatnikowi przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60