podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017

Sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego - nowy obowiązek gmin

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2017 r., pod poz. 2141, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Celem ww. ustawy jest wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania sprawozdania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach. Takie sprawozdanie będzie musiało zawierać informacje określone w "nowym" art. 7b ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sprawozdanie, o którym mowa, będzie należało przekazywać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

Ustawa nakłada również obowiązek aktualizacji sprawozdania w trakcie roku podatkowego, w którym jest sporządzane. Obowiązek ten będzie jednak dotyczył wyłącznie informacji o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, jego wzór, terminy, sposób przekazywania, sporządzania oraz sposób aktualizacji ma być określony w drodze rozporządzenia.

Sprawozdania powyższe będą sporządzane począwszy od 2018 r.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 6 grudnia 2017 r.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60