podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020

Podatek od nieruchomości w przypadku spółki cywilnej

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Obowiązek podatkowy w tym podatku ciąży solidarnie na wszystkich jej wspólnikach.


STAN FAKTYCZNY:

Prezydent miasta za podstawę opodatkowania przyjął grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako podatników podatku od nieruchomości w zakresie tych przedmiotów opodatkowania wskazał wspólników spółki cywilnej. Uznał bowiem, że podmiotem praw i obowiązków w stosunkach, w których występuje spółka cywilna, są jej wspólnicy. Zawarcie umowy spółki cywilnej nie tworzy nowej jednostki organizacyjnej czy też nowego podmiotu, jest tylko i wyłącznie stosunkiem zobowiązaniowym wspólników do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. To wspólnicy spółki cywilnej są współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości podlegającej opodatkowaniu, odpowiedzialnymi solidarnie za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. Z tym stanowiskiem nie zgodzili się wspólnicy spółki i złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

SKO nie podzieliło stanowiska organu podatkowego i uznało argumenty wspólników. Przede wszystkim wyjaśniło, że podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Stwierdziło, że w razie nabycia przez spółkę cywilną prawa własności nieruchomości w toku działalności, nabyte prawo wchodzi do majątku spółki i staje się współwłasnością łączną wspólników. SKO ustaliło, że wspólnicy są współwłaścicielami przyjętych do opodatkowania przez prezydenta miasta nieruchomości gruntowych, ale jako wspólnicy spółki cywilnej, zaś współwłasność ma charakter łączny. Zdaniem kolegium prezydent miasta błędnie uznał za podatników podatku od nieruchomości wspólników jako osoby fizyczne, nie zaś prowadzoną przez nich spółkę cywilną. SKO wskazało, że decyzja prezydenta miasta została skierowana do osób niebędących stroną.


SĄD ORZEKŁ:

Prokurator zaskarżył w całości decyzję SKO, zarzucając jej naruszenie przepisów prawa materialnego, poprzez uznanie, że podatnikiem podatku od nieruchomości nabytej w czasie trwania spółki cywilnej i wchodzącej w skład współwłasności łącznej wspólników tej spółki nie są wspólnicy spółki cywilnej, ale jest nim spółka cywilna, jako zorganizowana jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. WSA wskazał, że kluczowa jest odpowiedź na pytanie, czy spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może być podatnikiem podatku od nieruchomości.

Sąd przypomniał, iż spółka cywilna to konstrukcja regulowana przepisami prawa cywilnego. Takiej spółce nie przysługuje zdolność prawna, to jest podmiotowość w rozumieniu prawa cywilnego. Spółka cywilna nie jest także przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Status taki, w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, posiadają wyłącznie jej wspólnicy. Spółka cywilna nie ma własnego mienia, a nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną. To zaś oznacza, że nie może ona nabywać praw i obowiązków na własną rzecz, jak np. spółka jawna i spółka komandytowa, nie ma także zdolności sądowej ani upadłościowej, nie można wreszcie w stosunku do niej operować konstrukcjami charakterystycznymi dla wszelkich struktur o charakterze podmiotowym.

WSA w swoim wyroku powołał się również na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2017 r. (sygn. akt II FPS 5/16), który w składzie siedmiu sędziów orzekł, iż w świetle art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. W związku z powyższym Sąd uchwalił decyzję SKO.

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 1352/16)

 Komentarz redakcji 
Zagadnienie opodatkowania nieruchomości spółek cywilnych było przez wiele lat przedmiotem rozbieżności w literaturze i orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Stan ten jednak uległ zmianie po wspomnianej w orzeczeniu uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stąd zdziwienie budzi stanowisko cytowanego w orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uznającego spółkę cywilną za podatnika podatku od nieruchomości. Należy podzielić pogląd WSA stwierdzający, że brak podmiotowości prawnej spółki cywilnej skutkuje tym, iż stroną zawieranych umów są wszyscy wspólnicy, a nie spółka, majątek spółki jest majątkiem wspólnym wspólników, a podatnikiem wspomnianego podatku są solidarnie wspólnicy spółki.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.