podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015

Opodatkowanie nieruchomości grup producentów rolnych

Prowadzimy wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw. Czy w takim przypadku przysługuje nam zwolnienie z podatku od nieruchomości w odniesieniu do posiadanych gruntów?

Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup. Zwolnienie to ma zastosowanie w odniesieniu do nieruchomości, które wykorzystywane są wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 88, poz. 983 ze zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim. Tak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia "grup producentów rolnych". Definicję tę zawiera ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach. Artykuł 3 tej ustawy wyraźnie wskazuje warunki, jakie musi spełniać grupa producentów rolnych. Spełnienie tych warunków w drodze decyzji stwierdza marszałek województwa i wpisuje taką grupę do prowadzonego przez siebie rejestru. W świetle powyższego wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw utworzona zgodnie z wymogami ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw i wpisana do rejestru tych grup stanowi grupę producencką w szerokim tego słowa znaczeniu, natomiast nie stanowi grupy producentów rolnych. Tym samym nie jest ona uprawniona do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Potwierdzenie takiego stanowiska znajdziemy również w orzecznictwie sądowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1496/13, stwierdził, iż przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące zwolnień z opodatkowania nieruchomości należy interpretować w sposób ścisły. W jego opinii, skoro ustawodawca wskazuje na grupy producentów rolnych i rejestr tych grup, to nie ma podstaw, aby zwolnienie rozszerzyć na inne grupy producenckie, w tym na wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, czy uznane grupy producenckie. W orzeczeniu czytamy, że: "Wyraźnie wskazać należy, że »grupa producentów rolnych« i »wstępnie uznana grupa producentów«, nie są podmiotami tożsamymi, albowiem ich powstanie, wymogi, jakie mają spełniać i rejestry, którym podlegają wynikają z różnych aktów prawnych".

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60