podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015

Od nowego roku duże zmiany w podatkach i opłatach lokalnych

Od 1 stycznia 2016 r. zajdą znaczące zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Nowe przepisy doprecyzowują dotychczas nieostre pojęcie względów technicznych, tak istotne dla przedsiębiorców chcących obniżyć podatek od swoich nieruchomości. Ponadto znoszą zasadę solidarnej odpowiedzialności za ten podatek w przypadku hal garażowych w budynkach wielorodzinnych. Nowelizacja stanowi też, że to rady gmin będą decydować czy na swoim terenie chcą wprowadzać pobór opłat lokalnych, takich jak np. opłata targowa.

Koniec ze względami technicznymi

Pod koniec czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Prace nad tymi zmianami trwały od lipca 2014 r. Na dzień oddania gazety do druku ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Przede wszystkim zmianom ulegnie definicja związania gruntów, budynków i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nastąpi bowiem usunięcie z tej definicji pojęcia względów technicznych. Obecnie grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Jeżeli przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany ze względów technicznych, to możliwe jest opodatkowanie go stawką niższą niż właściwa dla przedsiębiorców lub może nastąpić zupełne wyłącznie go z opodatkowania (w przypadku budowli). Pojęcie względów technicznych od dawna przysparza wiele trudności interpretacyjnych, bowiem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w żadnym ze swoich przepisów nie zawiera jego definicji. W związku z tym, jak już wspomniano, pojęcie względów technicznych w nowym brzmieniu tego przepisu zostało usunięte. Dodano natomiast art. 2a stanowiący, że do gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami,
     
  • gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
     
  • budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o rozbiórce lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Decyzja o rozbiórce

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że wyłączenie danego obiektu z opodatkowania lub opodatkowanie go niższą stawką ze względów technicznych możliwe jest tylko wtedy, gdy budynek czy budowla nie nadają się do użytkowania w danym czasie i stan ten ma charakter trwały. Nie może być spowodowany np. remontem czy też przejściowymi problemami finansowymi przedsiębiorcy, które uniemożliwiają mu czasowe wykorzystywanie obiektu w działalności. Nowelizacja wyraźnie stanowi, że do związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będzie się zaliczać nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych, które nie nadają się do remontu, odbudowy lub wykończenia, co będzie musiało zostać potwierdzone decyzją nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu.

Podatek za garaże

Nowelizacja zniesie solidarną odpowiedzialność właścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach wielorodzinnych. Obecnie w przypadku, gdy w hali garażowej jest kilkadziesiąt miejsc postojowych, a więc jednocześnie nawet kilkudziesięciu właścicieli, to każdy z nich odpowiada nie za podatek od nieruchomości zgodnie z przypadającym mu udziałem, ale za pełny podatek od całej hali. Zgodnie z zasadą solidarnej odpowiedzialności każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do zapłaty podatku od całej nieruchomości, a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych. Nowelizacja znosi tę zasadę. Nie będzie miała zastosowania przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy będzie ciążył na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Gdy podatek wyniesie 100 zł

Nowelizacja wprowadza zasadę, że jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego (w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym) na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego nie przekroczy najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie 6,10 zł), to podatnik nie będzie miał obowiązku regulowania takiego podatku. W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatnik będzie płacić podatek jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zmiany obejmą również opłaty lokalne. Od dawna postulowano, by decyzję o pobieraniu opłat lokalnych pozostawić gminom. Tak też się stanie. To rada gminy będzie decydować czy na swoim terenie wprowadzi pobór opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej.

Rodzaje opłat miejscowych

» opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach


» opłata miejscowa
pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, a także w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej


» opłata uzdrowiskowa
jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60