podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016

Posiadanie samoistne i zależne gruntów rolnych a podatek od nieruchomości

Jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 0,6 ha, na których prowadzę działalność rolniczą. Grunty są zabudowane budynkami gospodarczymi. Wydzierżawiłem sąsiednie grunty rolne o wielkości 1,1 ha. Łącznie zatem dysponuję gruntami o powierzchni 1,7 ha. Urząd gminy nie chce zwolnić mnie jednak z podatku od nieruchomości z tytułu posiadanych budynków. Zarzuca mi, że nie posiadam gospodarstwa rolnego, gdyż jestem właścicielem jedynie 0,6 ha. Czy stanowisko urzędu jest prawidłowe?

NIE. Zwalnia się od podatku od nieruchomości m.in. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Stanowi o tym art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Ze zwolnienia tego korzystać zatem mogą jedynie te budynki, które, poza spełnieniem warunku faktycznego służenia wyłącznie działalności rolniczej, spełniają też warunek położenia na gruntach gospodarstw rolnych. Gospodarstwo rolne powinno odpowiadać definicji zawartej w ustawie o podatku rolnym, co oznacza, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają jedynie budynki posadowione na gruntach sklasyfikowanych jako użytki rolne.

Zgodnie z definicją ustawową, za gospodarstwo rolne uważa się obszar wspomnianych wcześniej gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu określonego podmiotu. Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.). Powołany przepis posługuje się pojęciem "posiadania", bez doprecyzowywania, czy chodzi o posiadanie samoistne, czy również zależne. W praktyce można spotkać się ze stanowiskiem, w myśl którego interpretację art. 2 ust. 1 ustawy należy uzupełnić o art. 3 ust. 1 ustawy. W tym drugim przepisie wskazuje się, kto jest podatnikiem podatku rolnego. Wymienia on w zasadzie jedynie właściciela oraz posiadacza samoistnego, a wyklucza (poza jednym wyjątkiem) posiadacza zależnego. Dzierżawca dysponujący gruntem na podstawie umowy dzierżawy jest właśnie posiadaczem zależnym. Niektóre organy uznają zatem, że posiadanie zależne użytku rolnego nie spełnia wymogu posiadania (władztwa) kwalifikującego dany obszar do objęcia pojęciem "gospodarstwo rolne". Z taką interpretacją nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że za gospodarstwo rolne można uznać również te użytki, które znajdują się w posiadaniu na mocy umowy dzierżawy.

Z opisu pytania wynika, że Czytelnik powinien uzyskać przedmiotowe zwolnienie, o ile wspomniane budynki faktycznie znajdują się na terenie tego gospodarstwa i są wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60