podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016

Opodatkowanie garaży w budynku mieszkalnym

Garaż wolnostanowiskowy, zlokalizowany w budynku mieszkalnym, jest częścią budynku mieszkalnego, będącą odrębną nieruchomością. Tym samym w zakresie podatku od nieruchomości stanowi on odrębny przedmiot opodatkowania. Wobec tego może podlegać odmiennemu niż budynek mieszkalny reżimowi opodatkowania.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawczyni to właścicielka nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny oraz współwłaścicielka hali garażowej, gdzie ma wyznaczone miejsce postojowe na swój samochód. Otrzymała ona decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, w której jako składniki opodatkowania wskazano: budynki mieszkalne, pozostałe budynki i pozostałe grunty.

Zwróciła się ona z zapytaniem: czy kwalifikowanie powierzchni garażu wielostanowiskowego do kategorii powierzchni pozostałych jest prawidłowe?

W opinii podatniczki, z uwagi na przeznaczenie przedmiotowego miejsca postojowego wyłącznie do użytkowania właściciela nieruchomości lokalowej, powinno ono zostać opodatkowane taką samą stawką jak budynki mieszkalne. Wskazała ona, że miejsce postojowe jest ściśle związane z faktem, iż wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości lokalowej, zaś zakup garażu był związany z zakupem mieszkania.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Zdaniem Prezydenta Miasta Poznania stanowisko zaprezentowane przez podatniczkę jest błędne.

Wskazał on, iż zagadnienie będące przedmiotem interpretacji bardzo długo budziło wiele kontrowersji, aż do czasu podjęcia uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w dniu 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11. W uchwale tej Sąd wskazał, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli dla nieruchomości pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego.

Prezydent oparł się na stwierdzeniu NSA i wskazał, że przedmiotowy garaż należy uznać za odrębny przedmiot opodatkowania. Odrębność ta pozwala na różne opodatkowanie poszczególnych powierzchni, w zależności od charakteru lokalu, który może być mieszkalny, pozostały bądź przeznaczony na działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dodatkowo Prezydent wskazał, iż uwzględniając kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich, trzeba uznać, że garaż nie spełnia funkcji mieszkalnych. Wobec tego w sytuacji, gdy stanowi on przedmiot opodatkowania odrębny od innych części budynku, nie dzieli losu innych części tego budynku, nawet jeżeli cały budynek ma charakter mieszkalny.

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2016 r., nr Fn-XIV.310.5.2016)

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60