podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017

Opodatkowanie transformatorów w stacji energetycznej

Transformatory stanowią integralną część sieci energetycznej zakładu, połączone z całą siecią energetyczną tworzą jedną funkcjonalną całość techniczno-użytkową w ramach sieci elektroenergetycznej, której zadaniem jest przesył i przekształcenie prądu. W konsekwencji dowodzi to, iż stanowią odrębną budowlę w rozumieniu ustawy i podatkach i opłatach lokalnych. Tym samym transformatory podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na tych samych zasadach co budowle.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka planuje nabyć zabudowaną nieruchomość, w skład której wejdą m.in. budynki stacji energetycznej oraz znajdujące się w nich transformatory. Stacja energetyczna jest trwale związana z gruntem, wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty, dach oraz pełni funkcję zabezpieczenia, ochrony dla znajdującego się w niej transformatora. Dodatkowo spółka na przedmiotowej nieruchomości (w razie jej zakupu) zamierza wybudować nową budowlę oraz zmodernizować/rozbudować część istniejących już budowli. Spółka wskazała również, że przedmiotowe transformatory stanowią integralną część sieci energetycznej zakładu, znajdują się one wewnątrz budynków, w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach nazwanych "komorami transformatorowymi". Poprzez specjalne przepusty kablowe i szynowe połączone są z całą siecią energetyczną.

Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi: czy w związku z zakupem nieruchomości zabudowanej m.in. budynkami stacji energetycznej oraz znajdującymi się w nich transformatorami będzie zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości w stosunku do znajdujących się w stacjach energetycznych transformatorów?

W jej opinii przedmiotowe transformatory są maszynami elektrycznymi, a nie obiektami budowlanymi czy urządzeniami wolnostojącymi. Tym samym nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta Jasło uznał za nieprawidłowe stanowisko zaprezentowane przez spółkę.

Wskazał, że transformatory te stanowią integralną część sieci energetycznej zakładu, połączone są z całą siecią energetyczną i tworzą jedną funkcjonalną całość techniczno-użytkową w ramach sieci elektroenergetycznej. Zatem należy traktować je jako odrębną budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Prezydent przywołał m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2010 r., sygn. akt II FSK 1025/08. W wyroku tym Sąd jasno wskazał, że: "sieci techniczne, w tym sieci służące do przesyłania energii elektrycznej (sieci elektroenergetyczne) stanowią budowle. W skład tak rozumianej budowli jako całości użytkowo-technicznej wchodzą również urządzenia zapewniające stabilizację i przesyłanie energii w postaci stacji transformatorowych".

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Jasło z dnia 11 maja 2016 r., nr PiOL.3120.10.10.2016)

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60