podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015

Pobieranie opłaty klimatycznej

Prowadzę wynajem pokoi. Ostatnio jedna z zainteresowanych osób zapytała, czy pobieram opłatę klimatyczną. Kiedy i w jakich przypadkach jest to wymagane?

Wyróżniamy dwa rodzaje opłat klimatycznych: miejscową i uzdrowiskową. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach:

 • posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
   
 • znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.),

- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Natomiast opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.


Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.


Rada gminy może zarządzić pobór opłaty klimatycznej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Inkasentem może być np. sołtys lub właściciel wynajmowanych turystom pokoi czy pola namiotowego.

Warto zaznaczyć, że ustawodawca przewidział przypadki, gdy opłata taka nie jest pobierana. Ma to zastosowanie m.in. w odniesieniu do:

 • osób przebywających w szpitalach,
   
 • osób niewidomych i ich przewodników,
   
 • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Pełny katalog zwolnień zawarty jest w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Czytelnik winien zwrócić uwagę, że jeżeli w jego przypadku zaistnieje konieczność pobierania opłaty klimatycznej, to wysokość opłaty powinna być ustalana za faktyczny, a nie deklarowany okres przebywania w tych miejscowościach. W związku z czym niedopuszczalne jest pobieranie opłaty "z góry" za deklarowany przez wczasowicza okres pobytu (por. uchwała RIO w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2012 r., nr 37/12).

 Wysokość opłat klimatycznych obowiązujących w 2015 r.
opłata miejscowa 2,20 zł dziennie
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru
ochrony uzdrowiskowej
3,13 zł dziennie
opłata uzdrowiskowa 4,32 zł dziennie

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60