podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015

Wpis w rejestrze zabytków a zwolnienie nieruchomości z podatku

Spółka nabyła grunt i budynki stanowiące zespół dawnej masarni. Nieruchomości te wpisane są do rejestru zabytków. Zostaliśmy zobowiązani przez Miejskiego Konserwatora Zabytków do przeprowadzenia prac remontowych w jednym z budynków. Czy to prawda, że w związku z tym, iż są to nieruchomości zabytkowe, to będą podlegać one wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w art. 7 zawiera katalog zwolnień przedmiotowych. Jednym z nich jest właśnie zwolnienie z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości w odniesieniu do gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.

Aby podatnik mógł korzystać z takiego zwolnienia, konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek pozytywnych oraz brak zaistnienia jednej przesłanki o charakterze negatywnym. Przesłanki zwolnienia od opodatkowania podatkiem od nieruchomości uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy to:

  • wpisanie nieruchomości indywidualnie do rejestru zabytków,
     
  • utrzymanie i konserwacja zgodnie z przepisami o ochronie zabytków (wszelkie prace remontowe, konserwacyjne i pielęgnacyjne odbywają się w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków),
     
  • wyłączenie części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 831/13: "Warunki sformułowane w tej normie prawnej determinują nabycie uprawnienia do zwolnienia od podatku od nieruchomości. Dwie pierwsze ze wskazanych przesłanek omawianego zwolnienia podatkowego to przesłanki pozytywne, tzn. ich wystąpienie warunkuje uzyskanie prawa do zwolnienia. Trzecia z nich zaś to przesłanka negatywna, jej zaistnienie przesądza o wyłączeniu z zakresu zwolnienia podatkowego". Trzeba również zaznaczyć, że zwolnieniem z omawianego podatku objęte są "grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków".

Oznacza to, że taki wpis musi odnosić się odrębnie do każdego z tych przedmiotów opodatkowania (gruntów i budynków). Czytelnicy, aby móc korzystać ze zwolnienia w podatku, muszą realizować zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków, bowiem brak utrzymywana i konserwowana nieruchomości zgodnie z wymogami konserwatorskimi może skutkować, tym że spółce nie będzie przysługiwać zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Trzeba też zwrócić uwagę, iż te nieruchomości, które spełniają dwie pierwsze przesłanki, tj. są wpisane do rejestru i konserwowane są zgodnie z przepisami, ale jednocześnie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, nie podlegają zwolnieniu z omawianego podatku. Co za tym idzie - obciążone są stawką podatkową właściwą dla przedsiębiorców.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60