podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016

Opodatkowanie stacji uzdatniania wody

Urządzenie techniczne w postaci stacji uzdatniania wody kotłowej niebędące urządzeniem budowlanym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi budowli w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawa budowlanego.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

W zakładach produkcyjnych spółki znajdują się m.in. hale produkcyjne (hala spawalni, lakierni oraz odlewni). W jednej z takich hal (budynek lakierni) znajduje się stacja uzdatniania wody kotłowej. Stacja ta służy do przystosowania wody kotłowej (obiegowej) do wymaganych parametrów, niezbędnych do prawidłowej pracy kotłów. Zabezpiecza ona powierzchnię grzejną kotła przed narastaniem kamienia kotłowego, który znacznie pogarsza wymianę ciepła (tzn. wydajność cieplną kotłów). Składa się ona z dwóch zmiękczaczy jonowymiennych, naprzemiennie pracujących. Stacja ta nie posiada fundamentu i nie jest połączona z inną budowlą.

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy opisywana stacja uzdatniania wody stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W jej opinii, w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Nie stanowi ona bowiem samodzielnego obiektu budowlanego, zamontowana jest wewnątrz budynku hali produkcyjnej i faktycznie stanowi instalację techniczną służącą przystosowaniu wody kotłowej (obiegowej) do wymaganych parametrów, niezbędnej do prawidłowej pracy kotłów.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta Poznania uznał za prawidłowe stanowisko zaprezentowane przez spółkę.

Na wstępie wskazał, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podlegają nieruchomości oraz obiekty budowlane będące budowlą lub ich częścią związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prezydent Miasta po przeanalizowaniu pojęcia "budowla" na gruncie przepisów Prawa budowlanego uznał, iż możliwe byłoby uznanie stacji uzdatniania wody za samodzielną budowlę i tym samym podlegałaby ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednakże w opisywanym przypadku warunek ten nie zostanie spełniony, bowiem przedmiotowa stacja (zgodnie z wyjaśnieniami spółki) nie została wzniesiona przy użyciu wyrobów budowlanych i tym samym nie stanowi obiektu budowlanego.

Organ podatkowy stwierdził, iż w opisywanym przypadku stacja uzdatniania wody może zostać uznana za urządzenie techniczne, lecz nie za urządzenie budowlane, gdyż nie jest związana z obiektem budowlanym. Tym samym nie wykazuje związku funkcjonalnego z obiektem budowlanym (w tym przypadku z budynkiem), bowiem zgodnie z zapewnieniami spółki służy wyłącznie do uzdatniania wody.

Mając na uwadze te wyjaśnienia Prezydent Miasta jednoznacznie wskazał, że stacja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

(interpretacja Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 lutego 2016 r.)

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60