podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016

Niezasadne obniżanie opłaty targowej

Rada gminy (miasta) może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jako targowiska traktować należy wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Co istotne, opłacie tej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Tak stanowi art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Zatem niezasadne jest zamieszczanie w uchwale rady miejskiej zapisu dającego możliwość pomniejszenia opłaty targowej w przypadku zawarcia umów z podmiotami dokonującymi sprzedaży, na świadczenie usług dodatkowych, o kwoty wynikające z tych umów.

Taki wniosek płynie z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016 r., nr III/15/2016.

W ocenie RIO wszystkie podmioty prawa muszą być traktowane tak samo, bez dyskryminowania i faworyzowania w porównywalnej sytuacji. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może zatem podjąć uchwały, w której określa pewne zasady postępowania odmiennie dla poszczególnych podmiotów prawa. RIO uznała, iż rada miasta wprowadzając możliwość obniżenia opłaty targowej naruszyła zapisy zawarte w art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zasadę równego traktowania podmiotów wyrażoną w art. 32 Konstytucji.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60