podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Opodatkowanie użytków rolnych

Użytków rolnych będących jedynie przedmiotem obrotu dokonywanego przez przedsiębiorcę nie należy traktować jako gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wobec tego nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności użytkami rolnymi, o których mowa w art. 1a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Działalność ta ma polegać na nabywaniu użytków rolnych, prowadzeniu działalności mającej na celu ich odsprzedaż (głównie poprzez reklamę), a następnie na ich sprzedaży. Wnioskodawca zastrzegł, że nieruchomości te w okresie pomiędzy ich nabyciem przez niego a dalszą odsprzedażą nie będą przedmiotem najmu czy innych działań o podobnym charakterze. Ponadto nie będzie on tam prowadził w tym czasie żadnej działalności gospodarczej. Zatem użytki te pełnić będą wyłącznie rolę towarów handlowych.

Wnioskodawca wskazał, że w myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W jego opinii, jeżeli nabywane przez niego użytki rolne będą jedynie przedmiotem obrotu, to nie należy ich traktować jako zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Tym samym nie trzeba będzie opłacać podatku od nieruchomości.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy uznał stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę za prawidłowe.

Stwierdził on, że jako użytki rolne traktować należy grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. Brak jest natomiast definicji gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wobec tego odwołał się on do orzecznictwa sądowoadministracyjnego w tym zakresie, które stoi na stanowisku, że zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej oznacza wyłączenie ich z produkcji rolnej poprzez czynności faktyczne składające się na prowadzenie działalności gospodarczej. Sądy za takie działania uznają m.in. zmianę przeznaczenia gruntów w planie przestrzennym, rozpoczęcie prac melioracyjnych, wytyczanie dróg, przebudowę linii energetycznych, wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, po analizie przedstawionego stanu faktycznego uznał, że nie wynika z niego, aby wnioskodawca podejmował na przedmiotowych gruntach działania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec tego, w jego opinii, grunty te nadal należy traktować jako użytki rolne podlegające wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 czerwca 2016 r., nr PE-OP. 3120.333.2016 BPO)

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60