podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017

Zakończenie budowy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wiąże się z istnieniem przedmiotu opodatkowania. Jeżeli przedmiot opodatkowania zaistniał w wyniku procesu budowlanego, który to proces został zakończony i dowodami na to są dokumenty urzędowe sporządzone przez inwestora w trybie obowiązujących przepisów, jak również dokumenty sporządzone przez uprawniony do tego organ budowlany, to w świetle prawa podatkowego są to dowody wystarczające do ustalenia okoliczności, z którymi prawo podatkowe wiąże powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Zatem obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje z momentem zakończenia prac budowlanych. Natomiast nie ma znaczenia kwestia czy nieruchomość jest użytkowana i czy przynosi zyski. Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego w dniu 5 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3694/14.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowych. Spółka ta w dniu 6 grudnia 2011 r. złożyła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wnioski o pozwolenie na użytkowanie elektrowni wiatrowych.

Organ podatkowy wymierzył spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2012 r. Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem organu nakazującym zapłatę podatku od budowli, bowiem fakt zakończenia budowy nie oznaczał rozpoczęcia użytkowania wiatraków. Ponadto zwróciła uwagę, że pozwolenie na użytkowanie uzyskało walor ostateczności dopiero w 2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie przyjęło argumentacji spółki. Kolegium wskazało, że art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzależnia powstanie obowiązku podatkowego od "zakończenia budowy" albo "rozpoczęcia użytkowania budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem". Dodatkowo w opinii SKO złożenie do organu budowlanego oryginału dziennika budowy, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz oświadczeń i protokołów badań i sprawdzeń wymaganych przez przepisy Prawa budowlanego świadczy o tym, że proces budowy obiektów elektrowni wiatrowych został zakończony. Kolegium podniosło również, że decyzja zaskarżona przez spółkę określa wysokość podatku od nieruchomości tylko za elektrownie wiatrowe, dlatego poza granicami przedmiotowego postępowania jest ustalanie, kiedy zakończona została budowa pozostałych wymienionych w zezwoleniu budowlanym obiektów.

WSA w Szczecinie potwierdził stanowisko organów podatkowych, że budowa przedmiotowych elektrowni wiatrowych została zakończona przed dniem 6 grudnia 2011 r., bowiem w tym dniu spółka wystąpiła o wydanie pozwolenia "na użytkowanie częściowe". Spółka złożyła skargę kasacyjną.

NSA podzielił stanowisko prezentowane przez poprzednie organy. Odwołał się do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która jasno wskazuje, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego. Dalej podkreślił, że podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, tym samym jest on uzależniony od wartości majątku, a nie od przychodu, który ten majątek generuje. Stąd bez znaczenia dla wymiaru podatku pozostaje okoliczność, że przedmiotowe elektrownie zostały wykorzystane dla celów produkcji energii elektrycznej po dniu 1 stycznia 2012 r. Istotne było jedynie, że budowa tych elektrowni została zakończona w grudniu 2011 r. i były one wówczas gotowe do pracy zgodnej z przeznaczeniem.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60