podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014

Opodatkowanie pojazdów specjalnych

Samochód ciężarowy, przyczepa ciężarowa oraz autobus wykorzystywane do nauki jazdy nie mogą być traktowane jako pojazdy specjalne w rozumieniu art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym. Tym samym ich właściciele nie korzystają z preferencji w zakresie podatku od środków transportowych.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wskazał, iż zamierza zakupić pojazdy: samochód ciężarowy, przyczepę ciężarową oraz autobus. Pojazdy te będą przez niego wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie nauki jazdy. Wskazał on, iż w dowodach rejestracyjnych w rubryce adnotacji urzędowych będzie widniał wpis: "L", "pojazd przystosowany do nauki jazdy".

W świetle powyższego w opinii wnioskodawcy pojazdy te powinny zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem od środków transportowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, iż z opodatkowania zwolnione są pewne kategorie pojazdów, wśród nich pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Zdaniem wnioskodawcy pojazdy, które będą przez niego zakupione, należałoby do tej kategorii zaliczyć.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta Gdańska uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę.

Wskazał on, iż w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony,
     
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 tony,
     
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
     
  • autobusy.

Ustawodawca przewidział m.in. zwolnienie dla pojazdów specjalnych w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Zakwalifikowanie pojazdu do kategorii specjalnych odbywa się w postępowaniu rejestrowym i znajduje swoje odzwierciedlenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wymóg uwidocznienia w dowodzie rejestracyjnym faktu rejestracji pojazdu jako specjalnego jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, tzn. z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Klasyfikacja pojazdów znajduje się w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

W tabeli nr 3 wskazano przeznaczenia pojazdów specjalnych, do których należą: pojazdy do oczyszczania dróg, zimowego utrzymania dróg, podnośnik do prac konserwatorsko-montażowych, pomoc drogowa, ambulatorium, żuraw samochodowy, pożarniczy, pogotowie techniczne/warsztat, kino/wystawa/biblioteka, sklep/bar, radiofoniczny/telewizyjny, do prac wiertniczych, agregat elektryczny/spawalniczy, kempingowy, pogrzebowy, laboratorium techniczne, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, tankowóz, sanitarny, inny. W objaśnieniach do tych tabel wyjaśniono, że pojazd specjalny inny oznacza pojazd, który na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub zaświadczenia z badania technicznego zakwalifikowano do danego podrodzaju lub przeznaczenia nieokreślonego w zasadniczym podziale. Nie wskazano natomiast samochodu do nauki jazdy.

Organ podatkowy stwierdził, iż zamontowanie dodatkowych urządzeń oraz dodatkowe wyposażenie nie zmienia w sposób trwały podstawowych cech pojazdu i nie stanowi podstawy do zakwalifikowania go do kategorii specjalnych.

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Gdańska, nr WF-II.3124)

Komentarz redakcji
Wydana interpretacja jest zgodna z dotychczasową linią orzecznictwa w tym zakresie, w świetle której samochód ciężarowy, przyczepa ciężarowa przeznaczone do nauki jazdy muszą spełniać określone parametry (dodatkowe wyposażenie) i przejść dodatkowe badania techniczne, jednak w żaden sposób nie ma to wpływu na zwolnienie z obowiązku w zakresie podatku od środków transportowych. Natomiast do kategorii pojazdów specjalnych zaliczyć można w szczególności pojazdy konstrukcyjnie przystosowane do wykonywania czynności na drodze, a więc np. do oczyszczania dróg (polewaczki, piaskarki) czy do zimowego utrzymania dróg (pługi).

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60