podatki lokalne, opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014

Jedna działka może być równocześnie opodatkowana podatkiem od nieruchomości i rolnym

Spółka zamierza wydzierżawić pod zaplecze budowy część działki, która sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy IVb, V i VI. Spowoduje to, że wydzierżawiony grunt będzie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. W jaki sposób należy opłacać w tym przypadku podatek od nieruchomości? Czy opodatkowaniu nim będzie podlegała tylko część działki faktycznie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, a za resztę można będzie nadal opłacać podatek rolny?

W myśl regulacji zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), podatkowi od nieruchomości podlegają m.in. grunty. Art. 2 ust. 2 tej ustawy wyłącza jednak z opodatkowania podatkiem od nieruchomości m.in. użytki rolne z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty takie są bowiem przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym. Jednocześnie art. 1 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) wyłącza z opodatkowania podatkiem rolnym grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Oznacza to, że w przypadku, gdy grunty stanowią użytki rolne, to w części niezajętej na działalność gospodarczą nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Zatem w opisywanym przypadku zachodzi konieczność opodatkowania jednej działki częściowo podatkiem od nieruchomości, a częściowo podatkiem rolnym.

Potwierdzenie takiego stanowiska znajdziemy m.in. w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 819/07, z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Wr 1368/06 oraz z dnia 5 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 1354/06.


Ostatecznie o sposobie opodatkowania gruntu przesądza faktyczne jego wykorzystanie.


Takie samo stanowisko zajął Urząd Miejski w Suwałkach w piśmie z dnia 30 października 2013 r., nr FN.I.310.1.2013.06. Rozpatrując przypadek podobny do opisywanego w pytaniu uznał, że możliwe jest opodatkowanie jednej działki częściowo podatkiem od nieruchomości, a częściowo podatkiem rolnym. Możliwość taka wynika bowiem z faktu, iż z jednej strony można skorzystać z wyłączenia przewidzianego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (z uwagi na to, że w ewidencji grunt figuruje jako rolny), podczas gdy z drugiej takie wyłączenie jest uniemożliwione przez ustawę o podatku rolnym (bo grunt faktycznie jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej). Reasumując, w takiej sytuacji jednoczesne opodatkowanie tej samej działki zarówno podatkiem od nieruchomości, jak i podatkiem rolnym w odpowiednich częściach jest prawnie dopuszczalne.

www.PodatkiLokalne.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60